Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster för att tillgodose behoven hos småföretag, särskilt nystart-företag. Tjänsterna är upplagda för att hålla kostnaderna i kontroll, samt alltid skräddarsydda för dina behov.

Gratis behovsanalys säkerställer rätt tjänster

Tjänster, såsom rekommenderad utrustning, gås igenom i en behovsanalys. Denna kostnadsfria konsultering, görs tillsammans, så att vi kan leverera tjänster som passar behoven och inte inkludera något onödigt. Visst, om du vet exakt vad du vill, utgår vi från det.

Prisvärd grundtjänst informerar

Den grundläggande tjänsten inkluderar rapportering om systemhandikapp som observerats runtom i världen, eller andra produktspecifika överväganden, samt deras potentiella inverkan för er. Detta möjliggör att ni uppehåller ett säkert data-system, utan specialåtgärder. Tjänsten baserar sig på hyrd utrustning, vars information upprätthålls i ett kundspecifikt produktregister.

Experttjänster när du koncentrerar dig på företaget

Som tilläggstjänst gör vi underhåll för den utrustning vi hyr ut. Enligt önskemål, tillhandahåller vi följande tjänster:

  • introduktion av programvara och hårdvara
  • underhållsåtgärder, så att programmen är uppdaterade
  • status kontroller, som möjliggör en säker och effektiv drift av systemet
  • säkerhetskopiering av systemet

Vänligen kontakta oss, så att vi kan diskutera dina behov, och hur våra tjänster passar dig.

De angivna prisexempel baserar sig på det momsfria priset på ett 36-månaders kontrakt. Vid fakturering läggs moms och faktureringstillägg till den slutliga fakturan.

De angivna prisexempel baserar sig på det momsfria priset på ett 36-månaders kontrakt. Vid fakturering läggs moms och faktureringstillägg till den slutliga fakturan.


Visit adress

Luksia
Nummentie 6
08100 Lojo


Vi fungerar som Evifin Oy:s bifirma.
Webbsidorna gjorda av Snippet.