Utrustning

Vi hyr ut datorer och annan IT-utrustning, liksom behövlig programvara, för en företagares behov. Från oss kan du hyra lämpliga datorer till kontoret och ut till fält.

Gratis behovsanalys garanterar rätt produkter

Hårdvaran, såväl som de rekommenderade tjänsterna, gås igenom i en behovsanalys. Denna kostnadsfria konsultering, görs tillsammans, så att vi kan leverera utrustning enligt företagets behov. Vi levererar utrustning efter behov, vilket innebär att du får rätt utrustning för ditt kontor med egenskaper du behöver, inte för komplicerat, kraftfullt (dvs värdefullt) eller för ineffektivt. Visst, om du vet exakt vad du vill, utgår vi från det.

Liten initialinvesteringar och förutsägbara kostnader

Genom att hyra utrustning, har du en mindre initial investering och så kan du förutse kommande kostnader. Du får utrustningen förnyad med jämna mellanrum och härmed hålla den modern. Alternativen är också att förlänga befintligt hyresavtal eller att köpa utrustningen enligt de överenskomna villkoren. Vi hyr inte datorer för dig med onödiga eller ineffektiva funktioner, utan utrustningen uppfyller givna uppgifter, så att dina kostnader hålls under kontroll.

Försäkring av utrustning och livscykelhantering

Hyran innehåller en försäkring, vilket betyder att du enligt kontrakt villkoren får en ny enhet ifall nuvarande skadas. Efter utgång av hyresperioden inkluderar produkternas livscykelhantering att all känslig information förstörs ur returnerad utrustning, varav du får ett intyg efter att det är gjort.

Inkludera även kringutrustning och programvara

Annan kringutrustning på kontoret kan ingå i samma kontrakt, vilket gör det lättare att kontrollera dem. Behövlig kringutrustning kommer fram under konsulteringen, men kan vara t.ex. skärm, mus, tangentbord, tablett, telefon, videokonferensutrustning eller till och med kontorets kaffekokare. Programvaran har vanligtvis redan tidsbaserad (månad/år) prissättning, så det är lätt att inkludera i samma hyresavtal, vilket innebär att vi kan informera samt uppehålla våra tjänster även här.

Vänligen kontakta oss, så att vi kan diskutera dina behov, och hur våra tjänster passar dig.

De angivna prisexempel baserar sig på det momsfria priset på ett 36-månaders kontrakt. Vid fakturering läggs moms och faktureringstillägg till den slutliga fakturan.

De angivna prisexempel baserar sig på det momsfria priset på ett 36-månaders kontrakt. Vid fakturering läggs moms och faktureringstillägg till den slutliga fakturan.


Visit adress

Luksia
Nummentie 6
08100 Lojo


Vi fungerar som Evifin Oy:s bifirma.
Webbsidorna gjorda av Snippet.